Onderzoek naar de mogelijkheden van de collectie

Voldoet de collectie aan het verzamelbeleid van het museum of zijn er collectieonderdelen die helemaal niet in het museum thuis horen? Hoe kan een museum ervoor zorgen dat de eigen collectie beter zichtbaar wordt?

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden van de collectie en adviseren over de wijze waarop de collectie beter zichtbaar wordt.

Ook onderzoeken wij of collectieonderdelen voldoen aan het verzamelbeleid. Wij adviseren wanneer collectieondelen moeten worden afgestoten en hanteren daarbij de LAMO , de Leidraad  Afstoting Museale Objecten.

Onderzoek naar samenwerking

Voor veel musea is het noodzaak geworden, samenwerken! De meerwaarde van samenwerking kan groot zijn.

Wij leggen verbindingen tussen musea maar ook tussen musea en bedrijven, verenigingen, stichtingen. We zoeken nieuwe mogelijkheden om erfgoed en kunst betekenis te geven.

Onderzoek voor  tentoonstellingen, collectiedocumentatie of naar de herkomst van collectie

Om meer te weten te komen over collectie voeren wij  historisch onderzoek uit. Bijvoorbeeld om een nieuwe tentoonstelling samen te stellen, de herkomst van collectieonderdelen na te gaan of voor de documentatie van de collectie.