Bedrijfsvoering & Beleid

De werkzaamheden in een museum worden vaak uitgevoerd met behulp van vrijwilligers of zelfs alleen door vrijwilligers. Maar de organisatie van het werk is in de basis niet verschillend van die van een museum met alleen betaalde medewerkers. Ook een kleine instelling heeft te maken met onderhoud van gebouwen en collectie, het organiseren van voldoende butget, het organiseren van tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten, wettelijke verplichtingen, het financieel beleid, het veiligheidsbeleid, martketing- en communciatiebeleid, digitaliseringsbeleid en personeelsbeleid. Dit vraagt grote inzet van vrijwillige medewerkers. Wij kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en het op schrift zetten van beleid, passend bij uw organisatie. Ook ontwikkelen we specifiek beleid zoals bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid.

Erfgoed- & Collectiebeleid

We schrijven collectie- en erfgoedbeleid samen met u en organiseren de implementatie ervan als dat wenselijk is. Wij ondersteunen bij vragen over beheer en behoud,  collectieregistratie, herkomst van collectie, afstoting van collectieonderdelen en het inrichten van het depot. In het beleid houden we rekening met wetgeving en gedragscodes in de culturele sector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Ethische Code. We bieden aansluitende cursussen, bijvoorbeeld:

  • Museaal handelen in de praktijk
  • Wat is de ethische code voor musea?
  • Het schrijven van een collectieplan


Publiek & Erfgoed

Hoe gaat u uw collectie tonen aan het publiek? Wie zijn uw bezoekersgroepen en welke doelgroepen wilt u bereiken? En hoe past uw tentoonstellingsbeleid en educatiebeleid bij de doelstellingen van het museum en de doelgroepen?

Wij denken mee over uw presentatie- en educatiebeleid en de strategie om uw doelgroepen te bereiken. We maken een verbindinging tussen de missie van uw museum, uw presentatie- en educatieplannen, de doelgroepen en  het vermarkten van uw produkten.